Jump to contentCommunity Status Updates


Photo

ntgiangictu

Một buổi tối giá rét và một mình, tích cực gõ bàn phím cho bàn tay được ấm một chút nhỉ! Nhớ lại cách đây cũng lâu rồi. Gặp một người ăn xin, họ chìa một cái mũ vừa xấu, vừa cũ để xin một vài đồng lẻ. Một vài người xì xào và khua tay, người ta cho rằng còn khỏe mạnh thế sao phải đi ăn xin chứ! Không có ý chê bai, phán xét họ là đúng hay sai, có điều mình chỉ nghĩ đơn giản là không phải ai cũng đủ can đảm và sĩ diện để làm việc đó. Thế cho nên cũng đâu cần phải chửi hay đay nghiệt người ta làm...
Jan 10 2013 02:07