Jump to contentCommunity Status Updates


Photo

ntgiangictu

Chuyến đi hôm nay mang thật nhiều cảm xúc. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy mình cảm nhận được giữa 2 người ấy có nhiều điều muốn nói nhưng chưa thể nói được cho nhau, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ kịp nói nữa. Dù sao thì cuộc sống hay là số phận mỗi con người đều chẳng thể biết được khi nó ở về phía tương lai. Có chăng nó chỉ là nhân vật chính ở trong một câu truyện ngắn, và ngày hôm nay nó phải ở trang cuối cùng của câu truyện. Dẫu vậy, biết đâu được, nó có thể là nhân vật chính của một cuốn...
Jan 21 2013 02:14