1. 1
  LimeMaster
  +LimeMaster
  428
 2. 2
  Jim K
  Jim K
  428
 3. 3
  -Razorfold
  -Razorfold
  417
 4. 4
  FloatingFatMan
  FloatingFatMan
  394
 5. 5
  jnelsoninjax
  +jnelsoninjax
  344
 6. 6
  TAZMINATOR
  TAZMINATOR
  320
 7. 7
  TPreston
  TPreston
  300
 8. 8
  Raze
  +Raze
  284
 9. 9
  DocM
  DocM
  260
 10. 10
  Draconian Guppy
  Draconian Guppy
  228